NASZE ROZWIĄZANIA

Nasze rozwiązania analityczne bazują zarówno na narzędziach i funkcjach dostępnych w arkuszach kalkulacyjnych oraz bardziej zaawansowanych pakietach statystycznych.

 

Do każdej analizy dołączamy interpretację biznesową, możliwe jest także graficzne przedstawienie wyników.

 

Poniżej przedstawiamy część z naszych dostępnych rozwiązań.

 

PLANOWANIE

Analiza danych historycznych - wyszukiwanie trendów i sezonowości, analiza założeń vs. realizacja.

 

Czyszczenie danych historycznych - tworzenie baselinów dla prognozy sprzedaży.

 

Budowanie statystycznych / ekonometrycznych modeli szeregów czasowych dla wybranego poziomu agregacji produktu (grupa produktowa, cały brand, wszystkie SKU's etc.). Prognozowanie uwzględniając zmiany poszczególnych czynników - np. wzrost ceny, spadek dystrybucji, etc.

 

Budowanie modeli statystycznych do prognozowania na poziomie klientów i kanałów sprzedaży z uwzględnieniem odpowiedniego fazowania promocji i kalendarza.

 

Analiza KPI - forecast accuracy, forecast bias, customer service level, inventory level etc.

 

Analiza obecnego procesu S&OP, rekomendację dotyczące potencjalnych usprawnień, projektowanie nowych procesów.

 

Studium wykonalności do wdrożenia modułu prognozowania statystycznego w SAP APO DP

Pytania, na które szukamy odpowiedzi :

Czy metody, które stosuję w procesie prognozowania pozwalają mi osiągać najlepsze wyniki ?

 

Jakie są główne zmienne wpływające na moją prognozę ?

 

Jaki byłby wpływ zmiany poszczególnych aktywności marketingowo - sprzedażowych na moją prognozę ?

 

Jaki jest baseline, trend i sezonowość produktów, które prognozuję ?

 

Czy istnieje równoległy proces planowania promocji, czy jest on efektywny ?

 

Czy moja prognoza jest właściwie podzielona na okresy planistyczne (kwartały, miesiące, tygodnie, dni) ?

 

Czy narzędzia z których korzystam są przejrzyste i pomocne ?

 

Czy w pełni wykorzystuję potencjał SAP APO DP ?

 

W jaki sposób wdrożyć moduł prognozowania statystycznego w SAP APO DP ?

 

Czy moje produkty nie mają zawyżonego / zaniżonego safety stocku ?

 

Jaki jest najbardziej optymalny poziom zapasów w stosunku do poziomu obsługi klienta (CSL) ?

 

 

MARKETING

Budowa modeli ekonometrycznych wyjaśniających wpływ poszczególnych aktywności marketingowych na sprzedaż, m.in:

 

 • wpływ reklamy mierzony np. ilością GRP,

wielkością OTS/OTH itp.

 • wpływ zmiany ceny, elastyczność cenowa.
 • wpływ zmiany wielkości opakowania.
 • wpływ sprzedaży innego produktu, kanibalizacja.
 • aktywności konkurencji.
 • wpływ aktywności w poszczególnych kanałach komunikacji.
 • zwiększenie / zmniejszenie dystrybucji numerycznej.

 

Budowa modeli prognostycznych na bazie wyjaśnionych efektów historycznych - wsparcie w procesie budżetowym.

 

Analiza ilościowa danych marketingowych - wyników marki, trendów i danych rynkowych. Tworzenie rekomendacji dotyczących zarządzania marką i jej strategią w oparciu o dane rynkowe.

 

Pozostałe analizy w oparciu o modele statystyczne i ekonometryczne, np. ocena poziomu rentowności kampanii reklamowych, wdrożenia nowych produktów, pomiar pozycji marki, segmentacja rynku itp.

Pytania, na które szukamy odpowiedzi :

Czy działania marketingowe mojej marki są skuteczne ?

 

Do jakiego poziomu opłaca się zwiększać nakłady na reklamę ?

 

Do jakiego poziomu opłaca się poszerzać portfolio produktowe ?

 

Jaka jest kanibalizacja pomiędzy moimi produktami / innymi markami ?

 

Jaka jest elastyczność cenowa moich produktów ?

 

Jaki byłby potencjalny wpływ zmiany ceny moich produktów ?

 

Jakie czynniki wpływają na sprzedaż mojej marki ?

 

Jaka jest realna prognoza sprzedaży moich produktów ?

 

Czy wdrożenie nowego produktu zostało poprawnie policzone ?

 

Czy aktywności konkurencji są skuteczniejsze od moich ?

 

Jaki jest wskaźnik lojalności wśród konsumentów moich produktów ?

 

SPRZEDAŻ

 

Do jakiego poziomu opłaca się udzielać rabatów cenowych moim klientom ?

 

Który z mechanizmów promocji jest najbardziej skuteczny ?

 

Jaka jest faktyczna wielkość dodatkowej sprzedaży uzyskanej dzięki promocjom ?

 

Czy aktywności konkurencji są bardziej skuteczne ?

 

Jaki sposób alokacji promocji po kanałach sprzedaży i klientach będzie najbardziej opłacalny ?

 

Jaka jest realna prognoza sprzedaży u moich klientów ?

 

Czy moje cele sprzedażowe są realne ?

 

Jakie są główne czynniki wpływające na sprzedaż ?

 

W jaki sposób sprzedaż u klienta wpływa na wielkość jego zamówień ?

 

 

 

Pytania, na które szukamy odpowiedzi :

Analizy aktywności sprzedażowych w firmie, m.in:

 

 • efektywność promocji w ujęciu klient / kanał /

typ i poziom rabatu.

 

 • wielkość dodatkowej sprzedaży uwzględniając tygodnie po promocji.

 

 • efektywność aktywności trade-marketingowych, aktywacji w sklepie, dodatkowych listingów etc.

 

 • analiza skuteczności sił sprzedaży w ujęciu

sklep / klient / kanał.

 

 • analiza rotacji produktu na półce.

 

 • analiza aktywności konkurencji.

 

Budowa modeli statystycznych prognozujących

sprzedaż - wsparcie w procesie planowania promocji (fazowanie promocji) oraz w procesie planowania budżetowego.